Golf & Resort

Aktiva seniorer har sedan länge sökt efter ett för äldre väl anpassat boende i närheten av golfbanor eller på platser som erbjuder mervärden av annat slag än golfspel.

Vi inleder därför med att planera byggande av Seniorvillor i närheten av utvalda golfbanor, och i samarbete med golfklubben erbjuda medlemskap/spelrätter som en del av husköpet.

Genom ett nära samarbete med Lundsbrunns Golfklubb och Götene kommun planerar vi nu den första anläggningen med Seniorvillor med ett unikt läge i närheten av golfbanan. 

Kontaktperson Golf & Resort

Nils Ullgren
E-post: nils@seniorvillor.se
Tel: 070 - 58 56 173

Lund